Alba Parts - Hybride ontvetter - 1 - 20 liter  5,99 57,00  (excl. BTW)
 5,99 57,00  (excl. BTW) -  5,99 57,00  (excl. BTW)
Naar alle producten
Spectro - Sanosept Profi - 1 - 5 - 20 - 1000  55,00 2.993,00  (excl. BTW)

Spectro – Farmquat – 10 liter

Geconcentreerd desinfectiemiddel bestemd voor het desinfecteren van onder andere dierverblijfplaatsen, farmaceutische sector, gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Wettelijk toegelaten in Nederland (14931 N) en Duitsland (N-66144).

 62,50  (excl. BTW)

Artikelnummer: BAP0615

Specificaties

Merk

Spectro

Toepassing

Desinfectie

Kleur

Kleurloos

Geur

Ongeparfumeerd

pH-waarde

13

Geconcentreerd desinfectiemiddel bestemd voor het desinfecteren van onder andere dierverblijfplaatsen, farmaceutische sector, gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Wettelijk toegelaten in Nederland (14931 N) en Duitsland (N-66144).

Virucide, Levuricide, Bactericide, Fungicide. Aard van het preparaat: vloeistof. SL – met water mengbaar concentraat. Werkzame stof: didecydimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5) (6,9%). Stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid: amino-2-ethanol (CAS 141-43-5) : 8%, carbonate de potassium (CAS 584-08-7) : 5%, Propane-2-ol (CAS 67-63-0) : 1,545%.

Gebruiksaanwijzing

Toegestaan is uitsluitend het gebruik:
1. als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op harde oppervlakken (PT2):
• in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
• in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg;
2. als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) gisten en virussen op harde oppervlakken op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard (PT3);
3. als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) gisten en schimmels op harde oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, exclusief voertuigen voor diertransport (PT4).

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen tijdens toepassen, naspoelen en drogen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder tijdens toepassen, naspoelen en drogen. Indien toegepast op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid: Om in het water levende organismen te beschermen dient afvalwater dat resten van dit middel bevat te worden voorgezuiverd voor lozing naar het riool met aansluiting op het gemeentelijke RWZI. Deze voorzuivering dient te bestaan uit een vetafscheider en slibvangput conform NEN-EN 1825-1 en 1825-2 en/of een biologische of chemische voorzuivering. Indien toegepast in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten: Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Uitsluitend geregistreerd als desinfectiemiddel door weken, spuiten en oppervlakte besproeien.

Gebruiksaanwijzing
Algemeen gebruik:
De gebruiksoplossing kan worden aangebracht met een doek, dweil, spons of door middel van weken.

De gebruiksoplossing moet dagelijks worden ververst. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen.

– Toepassing in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen:
Sterk verontreinigde oppervlakken vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Vervolgens afspoelen met schoon water en overtollige vloeistof verwijderen. In overige gevallen kan dit middel worden gebruikt voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken. Gebruiksconcentratie: Bacteriën en gisten: 3% (30 ml product per liter water). Schimmels: 5% (50 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 5 minuten.

– Toepassing op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard:
Sterk verontreinigde oppervlakken vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Vervolgens afspoelen met schoon water en overtollige vloeistof verwijderen. In overige gevallen kan dit middel worden gebruikt voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken. Bacteriën en gisten: Gebruiksconcentratie: 3% (30 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 5 minuten.
Schimmels: Gebruiksconcentratie: 4% (40 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 15 minuten.
Virussen: Gebruiksconcentratie: 4% (40 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 30 minuten.

– Toepassing in dierverblijfplaatsen en bijbehorend ruimten:
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Niet gebruiken voor gecombineerde reiniging en desinfectie.
Bacteriën, gisten en schimmels: Gebruiksconcentratie: 3% (30 ml aanvullen met water tot 1 liter). Minimale inwerktijd: 30 minuten

Resistentiemanagement: Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling en kruisresitentie tegen antibiotica, verdient het aanbeveling periodiek een controle op de effectiviteit van de desinfectie uit te voeren. Wissel het gebruik van Farmquat af met middelen die gebaseerd zijn op meerdere en andere actieve stoffen. N.B. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

 

Toepassingsgebied:

 • Agrarische sector1

  Agrarische sector

 • Openbare voorzieningen1

  Openbare ruimtes

 • Voedselindustrie1

  Voedingsmiddelenindustrie

Beschrijving

Geconcentreerd desinfectiemiddel bestemd voor het desinfecteren van onder andere dierverblijfplaatsen, farmaceutische sector, gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Wettelijk toegelaten in Nederland (14931 N) en Duitsland (N-66144).

Virucide, Levuricide, Bactericide, Fungicide. Aard van het preparaat: vloeistof. SL – met water mengbaar concentraat. Werkzame stof: didecydimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5) (6,9%). Stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid: amino-2-ethanol (CAS 141-43-5) : 8%, carbonate de potassium (CAS 584-08-7) : 5%, Propane-2-ol (CAS 67-63-0) : 1,545%.

Gebruiksaanwijzing

Toegestaan is uitsluitend het gebruik:
1. als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op harde oppervlakken (PT2):
• in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
• in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg;
2. als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) gisten en virussen op harde oppervlakken op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard (PT3);
3. als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) gisten en schimmels op harde oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, exclusief voertuigen voor diertransport (PT4).

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen tijdens toepassen, naspoelen en drogen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder tijdens toepassen, naspoelen en drogen. Indien toegepast op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid: Om in het water levende organismen te beschermen dient afvalwater dat resten van dit middel bevat te worden voorgezuiverd voor lozing naar het riool met aansluiting op het gemeentelijke RWZI. Deze voorzuivering dient te bestaan uit een vetafscheider en slibvangput conform NEN-EN 1825-1 en 1825-2 en/of een biologische of chemische voorzuivering. Indien toegepast in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten: Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Uitsluitend geregistreerd als desinfectiemiddel door weken, spuiten en oppervlakte besproeien.

Gebruiksaanwijzing
Algemeen gebruik:
De gebruiksoplossing kan worden aangebracht met een doek, dweil, spons of door middel van weken.

De gebruiksoplossing moet dagelijks worden ververst. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen.

– Toepassing in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen:
Sterk verontreinigde oppervlakken vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Vervolgens afspoelen met schoon water en overtollige vloeistof verwijderen. In overige gevallen kan dit middel worden gebruikt voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken. Gebruiksconcentratie: Bacteriën en gisten: 3% (30 ml product per liter water). Schimmels: 5% (50 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 5 minuten.

– Toepassing op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard:
Sterk verontreinigde oppervlakken vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Vervolgens afspoelen met schoon water en overtollige vloeistof verwijderen. In overige gevallen kan dit middel worden gebruikt voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken. Bacteriën en gisten: Gebruiksconcentratie: 3% (30 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 5 minuten.
Schimmels: Gebruiksconcentratie: 4% (40 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 15 minuten.
Virussen: Gebruiksconcentratie: 4% (40 ml product per liter water). Minimale inwerktijd: 30 minuten.

– Toepassing in dierverblijfplaatsen en bijbehorend ruimten:
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Niet gebruiken voor gecombineerde reiniging en desinfectie.
Bacteriën, gisten en schimmels: Gebruiksconcentratie: 3% (30 ml aanvullen met water tot 1 liter). Minimale inwerktijd: 30 minuten

Resistentiemanagement: Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling en kruisresitentie tegen antibiotica, verdient het aanbeveling periodiek een controle op de effectiviteit van de desinfectie uit te voeren. Wissel het gebruik van Farmquat af met middelen die gebaseerd zijn op meerdere en andere actieve stoffen. N.B. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

 

Toepassingsgebied:

 • Agrarische sector1

  Agrarische sector

 • Openbare voorzieningen1

  Openbare ruimtes

 • Voedselindustrie1

  Voedingsmiddelenindustrie